Maksejõuetus

Pakume õigusabi kõikides maksejõuetusõigusega seonduvates küsimustes. Nõustame pankrotivõlgnikke, võla-usaldajaid, pankrotihaldureid ja ka kolmandaid isikuid, kelle vastu võib pankrotistunud isikul olla nõudeid.

Meie tugevusteks on pikaajaline praktiline kogemus ning võimekus leida kiiresti lahendused ka keerulistes olukordades.

Peamised valdkonna õigusteenused: 

  • Pankrotimenetluses nõustamine ja esindamine nii pankrotiavalduse ettevalmistamisel kui ka edaspidises pankrotimenetluses, sh vara välistamise või nõuete tunnustamise ning vara tagasivõitmise üle peetavates kohtuvaidlustes
  • Tegutseme pankrotimenetlustes pankrotihaldurina, pankrotitoimkondade liikmetena ning väljaspool pankrotimenetlust ka äriühingute likvideerijatena
  • Osutame igakülgset õigusabi saneerimismenetlusel. Esindades vajadusel nii saneeritavaid ettevõtjaid kui ka saneeritavate ettevõtjate võlausaldajaid

Edukad esindamised ja koostöökogemused:

  • Danske Bank A/S Eesti filiaali esindamine erinevates pankrotimenetlustes, sh Eesti suurimas kinnisvarafirma (AS Q Vara) pankrotimenetluses
  • AS DNB Pank esindamine erinevates pankrotimenetlustes ja võlgade sissenõudmisel
  • Marinstaden AB esindamine ujuvmaju tootva OÜ Pakri Invest pankrotimenetluses
  • AS SEB Pank esindamine olulises kohtuvaidluses, kus Riigikohus selgitas hüpoteegipidaja õigust esitada oma sissenõutavaks muutunud nõue kohtutäiturile täitemenetluse korraldamiseks ka pärast võlgniku pankroti väljakuulutamist


KONTAKT

Tartu mnt 25, Tallinn 10117
Telefon: +372 6226006
Fax.: